top of page

Κυρ 19 Νοε

|

Αθήνα

Διαλογισμός ΩΜ με Πρόθεση την Ειρήνη | OM Meditation with the Intention of Peace

Διαλογισμός ΩΜ με Πρόθεση την Ειρήνη | OM Meditation with the Intention of Peace
Διαλογισμός ΩΜ με Πρόθεση την Ειρήνη | OM Meditation with the Intention of Peace

Ώρα & Τοποθεσία

19 Νοε 2023, 4:00 μ.μ.

Αθήνα, Φιλοπάππου, Αθήνα, Ελλάδα

Σχετικά με την Δράση

Κάλεσμα σε διαλογισμό “ΩΜ” με πρόθεση την ειρήνη (Bellow for Εnglish)

Ο ήχος έχει δύναμη. Μέσα από τις δονήσεις του, ακούμε, όχι μόνο μέσα από τα αυτιά μας, αλλά με ολόκληρο το σώμα. Μέσα από τα κύματά του, ταξιδεύει, ανακλάται και απορροφάται...

Η πρόθεση έχει δύναμη. Σημαίνει “προ της θέσης” (πριν από τη θέση) και εστιάζει την προσοχή μας, στην κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Φέρνοντας συνειδητά μία πρόθεση, φέρνοντας την επίγνωσή μας στην “θέση” που θέλουμε να βρεθούμε, ολόκληρο το σώμα, ο νους και η ψυχή, αρχίζουν να κινούνται προς τη διαμόρφωση αυτής της θέσης.

Τι θα γινόταν αν αφήναμε μία πρόθεση να αντηχήσει - κυριολεκτικά - μέσα μας και έξω μας;

Τι θα συνέβαινε αν ερχόμασταν κοντά, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, με μία κοινή πρόθεση;

Μέσα από έναν διαλογισμό με τον ήχο του “ωμ”, η πρόσκληση είναι να συναντηθούμε πολλοί άνθρωποι μαζί και να ενώσουμε τις φωνές μας με πρόθεση την ειρήνη.

“Τραγουδώντας” επαναλαμβανόμενα το “ωμ”, ο νους ευθυγραμμίζεται με την αναπνοή, συνδέοντας μας σε βάθος, με τον εαυτό, τον Άλλον, την φύση μας.

Τραγουδώντας επαναλαμβανόμενα το “ωμ” με πρόθεση την ειρήνη, ευθυγραμμιζόμαστε και συνδεόμαστε με την ενέργειά της.

Η συλλαβή “ωμ” προέρχεται από τα σανσκριτικά και σε πολλά αρχαία θρησκευτικά κείμενα, θεωρείται ο πρωταρχικός ήχους του σύμπαντος. Αποτελείται από τους ήχους “α”, “ου” (που κάνουν σύζευξη σε “ω”) και “μ” και συμβολίζει τα τρία στάδια της ύπαρξης: την γέννηση, την ζωή και το θάνατο.

Ο ήχος “α” πάλλεται στην κοιλιά, όπου βρίσκεται το κέντρο της δημιουργικότητας και της αίσθησης του σκοπού.

Ο ήχους “ου” πάλλεται στην καρδιά, όπου βρίσκεται το κέντρο της αγάπης και της ελευθερίας.

Ο ήχος “μ” πάλλεται στο κεφάλι, όπου βρίσκεται το κέντρο της συνειδητότητας και της επίγνωσης.

Τραγουδώντας “ωμ”, μπορεί να βιώσουμε μια δόνηση η οποία μοιάζει να ανεβαίνει απο την βάση του σώματος προς το κεφάλι, και να “φεύγει” από τα πάνω, καλλιεργώντας μία αίσθηση γαλήνης, χαράς και υγείας.

Ένα τέταρτο στάδιο, που σπάνια αναφέρεται, είναι η σιωπή. Όταν σταματήσει να αντηχεί το “ωμ” και πριν την επόμενη εκκίνηση (στην παύση για ανάσα, αλλά και όταν ολοκληρώνεται ο διαλογισμός) δίνεται σεβασμός στη σιγή, ως τον απόηχο του θανάτου, την παύση για ξεκούραση, μέχρι την επόμενη γέννηση. Και έχει και αυτό το αόρατο, άηχο κομμάτι ουσία και σημασία. Συμβολίζεται με την τελίτσα, πάνω δεξιά, στο σύμβολο του "ωμ". Τραγουδώντας “ωμ”, μοιάζει σαν να ζητάμε να συντονιστούμε με το σύμπαν, με την όποια δύναμη κινεί, θεραπεύει και εναρμονίζει.

Ο διαλογισμός θα γίνει την Κυριακή 19/11 και ώρα 16.00, στον λόφο του Φιλοπάππου, στην είσοδο από τα Πετράλωνα, απέναντι από το θεατράκι της Δώρας Στράτου, στην τοποθεσία που μπορείτε να βρείτε εδώ: https://goo.gl/maps/Y5mwq5PpPCNyxUUH6

Είναι δωρεάν και διοργανώνεται από την Embodhiment Collective ως μία συλλογική κίνηση απεύθυνσης της επιτακτικής ανάγκης για ειρήνη - μέσα και έξω μας.

Συντονίσει ο Χάρης Σαββόγλου, για τον οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: https://www.embodhimentcollective.org/bio-haris-savoglu

Θα διαρκέσει 1 ώρα, με μία σύντομη εισαγωγή πριν και ένα σύντομο μοίρασμα έπειτα. Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τοποθεσία 15λεπτα νωρίτερα και να έχετε μαζί σας ζεστά ρούχα, νερό και ότι χρειάζεστε για να καθίσετε άνετα (στρώμα γιόγκα ή ψάθα και μαξιλάρι ή τουβλάκι γιόγκα, ή ακόμα και καρεκλάκι).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ανάγκη, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, ή email στο embodhimentcollective@gmail.com .

Αν θέλετε μπορείτε να συνδεθείτε και στο whatsapp group για να λαμβάνετε ενημερώσεις: https://chat.whatsapp.com/EfMoT8aMrSzJqcwtzADhhf

Θα εκπέμψουμε τον διαλογισμό και απο το κανάλι μας στο Telegram https://fb.me/e/XSCu56q1

Με εκτίμηση, Χάρης, Μαρία, Εύη, Δούκας, Μαρίνα 

---------

Call for "OM" meditation with intention the Peace

Sound has power. Through its vibrations, we hear, not only through our ears, but with our whole body. Through its waves, it travels, is reflected and absorbed...

Intention has power. The greek word for Intention {prothesis} means "before the position" {pro tis thesis}. Is the position we focuses our attention, in the direction we want to go. By consciously bringing an intention, by bringing our awareness to the "place" we want to be, the whole body, mind and soul, begin to move towards the formation of that place.

What would happen if we let an intention be resonated - literally - both within and to the outside of us?

What would happen if we come together, as many people as possible, with a common intention?

Through a meditation with the sound of "om", the invitation is for many people to come together and join our voices with the intention for peace.

By "singing" the "om" repeatedly, the mind aligns with the breath, connecting us, in depth, to self, to the Other, to our nature. By repeatedly singing "om" with the intention for peace, we align and connect with the energy of peace.

The syllable "om" is derived from Sanskrit and in many ancient religious texts, it is considered the primary sound of the universe. It consists of the sounds "a", "u" and "m" and symbolizes the three stages of existence: birth, life and death.

The "a" sound vibrates in the abdomen, where the center of creativity and sense of purpose is located.

The "u" sound vibrates in the heart, where the center of love and freedom is located.

The "m" sound pulsates in the head, where the center of consciousness and awareness is located.

By singing "om", the vibration seems to rise upward, and "leave" the body, cultivating a sense of peace, joy and health.

A fourth stage that is rarely mentioned is silence. When the "om" stops sounding and before the next start (at the pause for breath, and also when the meditation is completed), respect is given to silence as the echo of death, the pause for rest, until the following birth. This invisible/silent part also has substance and meaning. It is symbolized by the dot, at the top right, in the "om" symbol. By singing "om", it is as if we are asking to be attuned to the universe, to whatever power moves, heals and harmonizes.

The meditation will take place on Sunday 19/11 at 16.00, on the hill of Filopappos, at the entrance from Petralona, opposite of the "Dora Stratou" Theater, at the location you can find here: https://goo.gl/maps/Y5mwq5PpPCNyxUUH6

It is free of charge and is organized by Embodhiment Collective as a collective movement to address the urgent need for peace - inside and outside of us.

Coordinated by Haris Savoglu, for whom you can find information here: https://www.embodhimentcollective.org/bio-haris-savoglu

It will last 1 hour and will be followed by a short sharing. Please arrive at the location 15min earlier and bring warm clothes, water and whatever you need to sit comfortably (yoga mat or mat and yoga cushion or yoga block, or even a chair).

For any information or need, you can email us, or email us at embodhimentcollective@gmail.com.

If you want you can also join our whatsapp group for receiving updates: https://chat.whatsapp.com/EfMoT8aMrSzJqcwtzADhhf

We will also broadcast at our Telegram Channel https://fb.me/e/XSCu56q1

Sincerely, Haris, Maria, Evi, Duke, Marina.

Μοιραστείτε το event

bottom of page